gototopgototop

เพื่อชีวิตใหม่ อ.สมชาย มีชูฤทธิ์


ชื่อรายการ: เพื่อชีวิตใหม่

ผู้ดำเนินรายการ: อ.สมชาย มีชูฤทธิ์

ลักษณะเนื้อหารายการ: ตอบปัญหาชีวิต,ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย,จิตใจ, และบันเทิง

ระยะเวลาของรายการ:ประมาณ 50-55 นาที

สำหรับผู้ให้มือถือ แอนดรอย  << คลิก >>

*** หากดาวน์โหลดไม่ได้ << คลิก >>  :: ต้องติดตั้งโปรแกรมที่ สนับสนุนการดาวน์โหลดด้วยครับ

NL1300 รายการสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017

NL1299 รายการศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017

NL1298 รายการพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017

NL1297 รายการพุธที่ 20 ธันวาคม 2017

NL1296 รายการอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017

NL1295 รายการจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017