gototopgototop

menu app

ก่อนจะมาเป็นวิทยุเพื่อชีวิต


ท่านอาจารย์สมชาย  มีชูฤทธิ์  ได้เป็นผู้จัดทำรายการวิทยุคริสเตียน ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ รวมเวลากว่า 40 ปี ด้วยพระคุณพระเจ้าแท้ๆ จึงอยู่ได้นานขนาดนี้


ทำรายการให้หลายสถาบัน แต่หลักๆ นั้นทำให้ FEBC ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จนอายุ ย่างเข้า 50 กว่า จึงได้มาพบมิชชันนารีหนุ่มผู้หนึ่งเป็นชาวเกาหลี ศจ.ดร สว่าง จัง     30 ปี มาแล้วผมอยากพบคนอย่างนี้ ที่มีอุดมคติจับคนขึ้นสวรรค์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับพวกและคณะ แม้กิจการของท่านก็ไม่ต้องประกาศ


ศจ.ดร. สว่าง จัง และกระผมได้ร่วมกันเช่าสถานีได้แห่งหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นเป็น สทร.FM. เดือนละ 20,000 บาท ในนามของ FEBC เป็นผู้สนับสนุนการผลิตรายการ ทำได้อยู่ 2 ปี  รายการเกิดผลดีมาก โดยเน้นการตอบปัญหาชีวิต


ต่อมาย้ายมาอยู่สถานีวิทยุ วพท. AM. ซึ่งเป็นสถานียอดนิยมของแม่บ้าน เพราะมีนิยาย ละคร ทั้งวัน จากการตอบปัญหา ต้องมากลายเป็นผู้แก้ปัญหา จากผู้แก้ปัญหาต้องมากลายเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ฟัง คนจน คนพิการ เราต้องรับภาระเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเอง


รายการเกิดผลใหญ่ มีผู้ฟังศรัทธามาก ถึงกับบริจาคเงินทอง  และข้าวของมามากมายทุกวันๆ เป็นเรือนแสนจนสถานะขีดความสามารถของกระผม ซึ่งเป็นแต่ผู้จัดรายการ เป็นลูกจ้างเท่านั้น ไม่อาจรับมือไหว


จึงได้ปรึกษากับ ศจ. ดร. สว่าง จัง ว่าเราควรจะตั้งองค์การนี้ขึ้นมา โดยจัดหาที่ดิน ตั้งสำนักงาน ตั้งห้องบันทึกเสียง เพื่อจะมีคนและศักยภาพรับกับจำนวนผู้ฟังที่หิวกระหายหาพระเจ้าได้

และพอดีกระผมอายุเข้าสู่ 60 ปี ต้องปลดระวางจาก FEBC พอดี จึงหันเข้ามาจับงานนี้ได้เต็มที่ โดยเริ่มเช่าตึกแถวติดกับคริสตจักรชีวิตบางนา และสร้างห้องสตูดิโอขึ้นชั่วคราวก่อน โดยเริ่มเปิดทำการเมื่อเดือนพฤษภาคม  1998 จนกว่าเราจะสร้างสำนักงาน และสร้างห้องบันทึกเสียงถาวร


บางคนบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนจะมีสถานีวิทยุเป็นของตนเอง "แต่พระเจ้าชอบทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ และชอบทำถ้ามนุษย์คิดว่า เป็นไปไม่ได้" ฉะนั้นให้ช่วยกันคิดมากๆ ว่าเป็นไปไม่ได้ จะได้เป็นไปได้เร็วๆ


ปัจจุบันเราออกอากาศด้วยคลื่นความถี่ AM. 2 แห่ง  และ FM.   2 แห่ง  และรวมถึงวิทยุชุมชนอีกกว่า 60 แห่งถ้าไม่มีพระองค์  เราคงไม่มีวันนี้