gototopgototop

ก่อนจะมาเป็นวิทยุเพื่อชีวิต


ท่านอาจารย์สมชาย  มีชูฤทธิ์  ได้เป็นผู้จัดทำรายการวิทยุคริสเตียน ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ รวมเวลากว่า 40 ปี ด้วยพระคุณพระเจ้าแท้ๆ จึงอยู่ได้นานขนาดนี้


ทำรายการให้หลายสถาบัน แต่หลักๆ นั้นทำให้ FEBC ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ จนอายุ ย่างเข้า 50 กว่า จึงได้มาพบมิชชันนารีหนุ่มผู้หนึ่งเป็นชาวเกาหลี ศจ.ดร สว่าง จัง     30 ปี มาแล้วผมอยากพบคนอย่างนี้ ที่มีอุดมคติจับคนขึ้นสวรรค์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับพวกและคณะ แม้กิจการของท่านก็ไม่ต้องประกาศ


ศจ.ดร. สว่าง จัง และกระผมได้ร่วมกันเช่าสถานีได้แห่งหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นเป็น สทร.FM. เดือนละ 20,000 บาท ในนามของ FEBC เป็นผู้สนับสนุนการผลิตรายการ ทำได้อยู่ 2 ปี  รายการเกิดผลดีมาก โดยเน้นการตอบปัญหาชีวิต


ต่อมาย้ายมาอยู่สถานีวิทยุ วพท. AM. ซึ่งเป็นสถานียอดนิยมของแม่บ้าน เพราะมีนิยาย ละคร ทั้งวัน จากการตอบปัญหา ต้องมากลายเป็นผู้แก้ปัญหา จากผู้แก้ปัญหาต้องมากลายเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ฟัง คนจน คนพิการ เราต้องรับภาระเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเอง


รายการเกิดผลใหญ่ มีผู้ฟังศรัทธามาก ถึงกับบริจาคเงินทอง  และข้าวของมามากมายทุกวันๆ เป็นเรือนแสนจนสถานะขีดความสามารถของกระผม ซึ่งเป็นแต่ผู้จัดรายการ เป็นลูกจ้างเท่านั้น ไม่อาจรับมือไหว


จึงได้ปรึกษากับ ศจ. ดร. สว่าง จัง ว่าเราควรจะตั้งองค์การนี้ขึ้นมา โดยจัดหาที่ดิน ตั้งสำนักงาน ตั้งห้องบันทึกเสียง เพื่อจะมีคนและศักยภาพรับกับจำนวนผู้ฟังที่หิวกระหายหาพระเจ้าได้

และพอดีกระผมอายุเข้าสู่ 60 ปี ต้องปลดระวางจาก FEBC พอดี จึงหันเข้ามาจับงานนี้ได้เต็มที่ โดยเริ่มเช่าตึกแถวติดกับคริสตจักรชีวิตบางนา และสร้างห้องสตูดิโอขึ้นชั่วคราวก่อน โดยเริ่มเปิดทำการเมื่อเดือนพฤษภาคม  1998 จนกว่าเราจะสร้างสำนักงาน และสร้างห้องบันทึกเสียงถาวร


บางคนบอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่คริสเตียนจะมีสถานีวิทยุเป็นของตนเอง "แต่พระเจ้าชอบทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ และชอบทำถ้ามนุษย์คิดว่า เป็นไปไม่ได้" ฉะนั้นให้ช่วยกันคิดมากๆ ว่าเป็นไปไม่ได้ จะได้เป็นไปได้เร็วๆ


ปัจจุบันเราออกอากาศด้วยคลื่นความถี่ AM. 2 แห่ง  และ FM.   2 แห่ง  และรวมถึงวิทยุชุมชนอีกกว่า 60 แห่งถ้าไม่มีพระองค์  เราคงไม่มีวันนี้