gototopgototop

menu app

มูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต ได้จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุ รุ่นที่ 10

 

มูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิต ได้จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุ รุ่นที่ 10

สำหรับสถานีวิทยุชุมชนน้องใหม่  5  แห่ง
1. คริสตจักรศิริวัฒนา  จ.เชียงใหม่  (Life Radio FM.103.50)
2.  คริสตจักรสามัคคีธรรม แม่สะลาบ  จ.เชียงใหม่  (God wave 104.75 MHz.)
3.  คริสตจักรร่มพระคุณ แม่ลาว  จ.เชียงราย  (ร่มพระคุณเพื่อชีิวิต  102.25 MHz.
4.  คริสตจักรไมตรีจิืตพญาเม็งราย  จ.เชียงราย  (คลื่นแห่งกำลังใจ 102.25 MHz.)
5.  คริสตจักรสัมพันธวงศ์ ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  (คลื่นแห่งกำลังใจ FM.99.50 MHz.)
ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2013 ที่ผ่านมา ที่ สำนักงานวิทยุเพื่อชีวิต
มีผู้เข้าอบรม 20 คน
ขอพระเจ้าอวยพระพร สถานีน้องใหม่ ที่จะเกิดผลเป็นพระพรต่อไปมากมาย