gototopgototop

menu app

กสทชถกด่วนบรอดคาสช่วยน้ำท่วม

กสทชถกด่วนบรอดคาสช่วยน้ำท่วม

บอร์ด กสทช. นัดถกบรอดคาสหาแนวทางช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพรุ่งนี้

10.00 น. ขณะที่คัดเลือก 2 บอร์ดเล็ก มอบรอง "พ.อ.นที"

นั่งประธานดูบรอดคาส ส่วนรอง "พ.อ.เศรษฐพงค์" นั่งประธานกิจการโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือบรอดคาส ประกอบด้วย พ.อ.นที ศุกลรัตน์  เป็นประธาน พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์  และนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ 2.ด้านกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. ประกอบด้วย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร นายประเสริฐ นายสุทธิพล ทวีชัยการ ศีลพิพัฒน์ และนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา

ประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า งานเร่งด่วนการจัดทำเรื่องแผนแม่บทคลื่นความถี่ฯ แผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ทั้ง 3 แผน และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ ขณะนี้ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ได้ส่งทีมที่เป็นศูนย์กลางร่วมกับเครือข่ายทั้งหมด ร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมือง โดยร่วมสำรวจและกระจายข่าวทั้งหมด ส่วนมาตรการระยะยาว คือ เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคมและโทรทัศน์ หารือในวันที่ 11 ต.ค. เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการเป็นรูปธรรม ในเวลา 10.00 น. เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย

“วันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. จะเชิญผู้ประกอบกิจการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และผู้ให้บริการด้ารสื่อสารโทรคมนาคมมาหารือเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” พล.อ.อ.ธเรศ กล่าว

ด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า เรื่องที่คณะกรรมการบรอดคาสต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ ต้องหาบุคลากรและมีอุปกรณ์ตางๆ ที่สั่งการได้ และแก้ไขกระบวนการต่างๆ ที่ซ้ำซ้อน และดำเนินการตามกฎหมายไปสู่ติจิตอลยุคใหม่ โดยจะแถลงรายละเอียดให้ทราบภายหลัง

ขณะที่ พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า กิจการโทรคมนาคมประชุมครั้งแรก พรุ่งนี้ (11 ต.ค.) เรื่องที่ประชาชนคาดหวังไว้ คือ 3 จี ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ให้เรียบร้อยก่อนจึงดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม มองว่า 3 จี ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด แต่การใช้เทคโนโลยีที่ซ้ำซ้อนเป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุด

ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า สถานที่ประชุมบอร์ดไม่เพียงพอนั้น ประธาน กสทช. กล่าวว่า เบื้องต้นกำลังหาทางออกว่าจะใช้ที่ใดเป็นที่ประชุม ส่วนเรื่องโครงสร้างองค์กรขณะนี้ยังไม่ได้กำหนด เป็นเพียงการหารือกันภายในเท่านั้น ขณะที่เรื่องแผนแม่บทฯ จะพูดคุยกันนั้น คาดว่าภายใน 1 ปี แผนต่างๆ จะแล้วเสร็จ โดยคาดว่าภายในปี 2555 และน่าเกิดการประมูลคลื่น 3 จี ได้ แต่ยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้

อย่างไรก็ตาม กรณีทรูมูฟเอช ที่ กสทช.ชุดเดิมทิ้งไว้นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุย แต่คิดว่าทุกอย่างต้องมีทางออก ทั้งนี้ บอร์ด กสทช.ชุดใหญ่จะประชุมกันทุกวันพุธ ส่วนบอร์ดเล็ก 2 บอร์ดนั้น จะประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน สำหรับการประชุมบอร์ดครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. รวมเวลากว่า 4 ชั่วโมง.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทรัฐ